Sometimes hiding may be what you need

Sometimes hiding may be what you need

Hiding as a merciful refuge for our emerging self Today I want to write about the need for protection in creative projects, in creative activity, no matter which form the activity takes. Something I often talk about with clients is that everything we do in life can be...
Det kan vara viktigt att gömma sig

Det kan vara viktigt att gömma sig

Idag vill jag skriva om hur viktigt det är att du skyddar dig själv, när du är en känslig person som drömmer om att ge utlopp för din kreativitet. Poet David Whyte pratar om vikten i att gömma sig. (Jag har översatt hans ord fritt, med mina målmannakunskaper. Hela...
Var som ett frö

Var som ett frö

Efter Självmedkänslans hud konstutställningen följde en sorgeprocess. Visst förväntade jag mig något sådant. Det brukar följa en viss tomhet efter stora skapande projekt, som kan kännas som att gå i öknen. Det är en tomhet som kommer helt naturligt. Den här gången var...
Being like a seed

Being like a seed

After the Skin of Self-compassion solo art show I had, there was a mourning process. I was expecting something like it, because after launching big creations, there is usually a desert like state of being and emptiness. Quite naturally. This time it was a bit bigger...