Luovuus kuuluu meille kaikille

Muutama perusasia


  • Yleisesti ottaen, kaikki ihmiset ovat luovia, samalla tavalla kuin kaikilla ihmisillä on kyky rakastaa. Kun kasvamme aikuisiksi, kykymme saada yhteys luovuutemme voi lisääntyä tai vähentyä, riippuen kokemuksistamme ja siitä miten ympäristömme tukee meitä.

  • Luovuus sekoitetaan usein lahjakkuuteen, ilmaisuun tai taiteellisuuteen, vaikka kaikki neljä käsitettä tarkoittavat eri asioita. Mikä tahansa toiminta voi olla luovaa. Yksinkertaisesti ilmaistuna, luovuutemme mahdollistaa asioiden tekemisen omalla ainutlaatuisella tavallamme ja auttaa meitä löytämään ratkaisuja, jotka toimivat käytännössä. Ihannetasolla luovuus auttaa rakentamaan sillan ytimemme ja toimintamme väliin. Tällä tavalla voimme antaa oman näkökulmamme virrata maailmaan toimintamme kautta.

  • Perinteisesti joitain toiminnan muotoja on pidetty luovempina kuin muita. Tämä ei ole totta. Luovuus voi olla mukana missä tahansa inhimillisessä toiminnassa. Insinöörityössä, valokuvauksessa, kaupunkisuunnittelussa, ruoanlaitossa, lastenhoidossa, parisuhteessa, yrittämisessä, johtamisessa, kirjan kirjoittamisessa – ihan missä vain.

  • Se yksi asia, joka vaikuttaa luovuuteesi enemmän kuin mikään muu, on tietoisuutesi. Mitä enemmän tiedostat olevasi luova, sitä luovemmaksi tulet.

  • Kun toimit luovasti, astut mukaan luovaan prosessiin. Tässä prosessissa on vaiheita ja se noudattaa tiettyjä periaatteita. Kun opit tuntemaan omaa prosessiasi, voit helpottaa toimintaasi ja keventää etenemistäsi.

  • Luovuus yhdistää kaksi hyvin erilaista ajatustapaa ja kanavoi ne toimintaan. Tämän voi ymmärtää helposti metafooran kautta. Kuvittele kaksi puolta itsestäsi. Järki ja mielikuvitus. Jotta voisit luoda helposti, näiden pitää tehdä yhteistyötä. Mielikuvituksesi tuo sinulle tietoa laajemmalta tietoisuudeltasi unien, unelmien, intuition, impulssien, visioiden ja tunteiden kautta. Järki taas pitää huolta rakenteista, aikatauluista, budjeteista ja asioiden toimivuudesta arjessa.  Yhdessä nämä kaksi rakentavat toimintaa, joka on sekä yksilöllistä että käytännöllistä.

				

 

Kaipaatko yhteyttä unelmiisi ja siihen luovuuteen, joka tekee unelmistasi totta?

Lue lisää työskentelystä kanssani.