Jokainen ihminen on luova.

Luominen voi olla selkeää.

Luovuudessa yhdistyy ainutlaatuisuus ja käytännöllisyys.

Usein sekoitetaan keskenään käsitteet luovuus, lahjakkuus, ilmaisu ja taiteellisuus. Tämä johtaa siihen, että moni luova ihminen esimerkiksi ei ajattele luovuuden koskevan itseään, koska ei pidä vaikka piirtämisestä. Luovuuteen liittyy monenlaisia toistuvia periaatteita. Kun olemme näistä ilmiöistä tietoisia, ne auttavat pääsemään luomisen esteiden läpi.

Luovan prosessin ymmärrys auttaa tekemään mielekkäämmin

Luovuus ohjautuu aina jollain tavalla toimintaan. Ajatteluun, ideoimiseen, koodaamiseen, leipomiseen tai johonkin, ihan nyt esimerkiksi. Luovuuden ja toiminnan väliin kertyy usein sisäisiä esteitä kuten turhauma, pelko, epäilykset tai rajoittavat uskomusmallit. Näitä voi tarkastella ja niihin voi vaikuttaa tekemällä ne näkyväksi ja lähestymällä niitä ilmiöinä.

Turvallisessa tilassa on helpompi saada yhteys ytimeen

Luomisen harjoittelu tarvitsee turvallisen tilan, jossa syntyvä työ saa täyden hyväksynnän ja sitä kehitetään huolella eteenpäin.

Kuuntelemalla impulsseja, intuitiota ja unelmia luomme omannäköistä jälkeä

Luontaiset impulssimme ovat ovi ilmaisuun. Kun harjoittelemme niiden kuuntelua ja näkyväksi tekemistä, opimme luomaan vaivatta ja sisältäohjautuvasti.