Kreativitet hör till oss alla

Till en början


  • Generellt sett är alla kreativa. Det går att likna förmågan att vara kreativ till förmågan att älska. Din kreativitet innehåller en stor del av din livsglädje, ditt aktörskap i livet. När du blev vuxen ökade eller minskade din kreativitet, beroende på dina erfarenheter, hur du blev bemött och beroende på hurdant stöd du fick av din omgivning.

  • Kreativitet blandas ofta ihop med talang, uttryck eller konstnärlighet, fast alla fyra begrepp betyder olika saker. Vilken som helst verksamhet kan vara kreativ. I ett nötskal möjliggör din kreativitet det att du kan vara verksam i ditt liv, på ditt eget unika sätt och hitta lösningar som fungerar i praktiken. På ett optimalt plan hjälper kreativitet dig bygga en bro mellan din kärna och det du gör. Då kan du låta värmen av den du innerst inne är påverka allting du gör.

  • Traditionellt sägs det att vissa former av verksamehet är mer kreativa än andra. Jag tänker inte så. Kreativitet kan vara närvarande i all mänsklig verksamehet. Till exempel ingenjörsarbete, fotografering, stadplanering, matlagning, barnskötsel, parförhållanden, entrepenörskap, ledarskap, att skriva en bok – i vad som helst.

  • Det som påverkar din kreativitet mer än något annat, är det att du är medveten om den. Ju mer du är medveten om att du är kreativ, desto mer påverkar din kreativitet allting du gör.

  • När du agerar kreativt, stiger du in i en kreativ process. Den här processen har olika faser och den innehåller vissa återkommande principer. När du lär dig känna igen de inneliggande feomenen i din kreativa process, blir det lättare att skapa, utveckla och itera det du åstadkommer.

  • Skapande innebär att du kombinerar två olika sätt att tänka och fokuserar dem i ditt agerande. Det här går att tydliggöra genom en metafor. Tänk dig två olika synpunkter. Den som kommer från det rationella och den som kommer från din fantasi. För att du skulle kunna skapa med lätthet, skall de här två olika tänkesätten kunna samarbeta. Ditt rationella tänkande tar hand om budgeter, vardagsanknytning, tidtabeller, planerande och strukturer, bland annat. Din fantasi hämtar in drömmar, visioner, impulser, intuition, känslor och upplevelsen av att allting är möjligt. I samarbete bygger de här två sätten att tänka en verksamhet som är både unikt och praktisk.

   • För att du skulle kunna vara kreativ fullt ut, är det viktigt att frigöra din uttrycksförmåga. Genom skolgång och prestationskrav, kan vår uttrycksförmåga ibland bli offrad på nyttighetens altar. Vi börjar jämföra oss själva med andra, internaliserar kritik från föräldrar, lärare och vänner och kräver att allting vi gör skall vara nyttigt, lyckat och produktivt från början. Det här kan leda till stora blockeringar i hur du uttrycker dig själv, helt naturligt.
  
  
    • Det finns vägar tillbaka in i glädjen att uttrycka dig själv, som du är.

Längtar du efter kontakt med dina drömmar och kreativiteten som kan förverkliga dem?

Läs mera om att arbeta med mig.